Tuesday, July 4, 2017

احضار کاک حسن امینی به دادگاه ویژەی روحانیت همدانکاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به دادگاه ویژەی روحانیت همدان احضار شد.
به گزارش ملی مذهبی در اطلاعیه مکتب قرآن کردستان آمده است:
پیرو احضار مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ از سوی دادسرای ویژەی روحانیت همدان، این بار دادگاه ویژەی روحانیت همدان استاد کاک حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران، حاکم شرع مردمی کوردستان، مدیر مدرسەی امام بخاری سنندج و یکی از رهبران اهل سنت ایران را احضار کرد.
حسب تماس تلفنی پنجشنبه هشتم تیر ماه نود و شش از سوی دادگاه ویژەی روحانیت همدان، جلسه‌ی دادگاه برای رسیدگی به پروندەی این رهبر شاخص اهل سنت قرار است رأس ساعت ۱۱ چهارشنبه مورخ چهاردهم تیرماه نود و شش در محل این دادگاه در همدان، برگزار شود.
از مردم شریف انتظار دعای خیر برای این چهره‌ی برجستەی اهل سنّت را داریم.
مکتب قرآن کردستان