Monday, July 17, 2017

فرار یک زندانی با جرایم مالی از زندان اوینروز شنبه مورخه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶، یک زندانی به نام «هوشمند خانعلیپور» پس از چهار سال حبس موفق به فرار از زندان اوین گردیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته «هوشمند خانعلیپور» معروف به «شاهین» با بهره‌گیری از ارتباطات خود با مسئولین زندان اوین، به بیمارستان مدرس منتقل شده و سپس از بیمارستان متواری گردیده است.
این زندان در بند چهار اوین نگهداری می‌شد و به اتهام رد مال به مبلغ پنج میلیارد تومان چهار سال پیشبازداشت شده بود.