Monday, July 17, 2017

زنی که قرآن را آتش زده بود در تهران دستگیر شد

عوامل حفاظت دادگستری استان تهران خانمی که تصویر وی در فضای مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن بود را در حین ورود به یکی از مجتمع های قضایی شناسایی و بازداشت کردند.به گزارش «محبت نیوز» رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که با کمک عوامل حفاظت دادگستری استان تهران خانمی که تصویر وی در فضای مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن بود در حین ورود به یکی از مجتمع های قضایی شناسایی و بازداشت شد.
نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی اظهارکرد: “با هوشیاری عوامل حفاظت دادگستری استان تهران خانمی که تصویر وی در فضای مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن بود در حین ورود به یکی از مجتمع های قضایی شناسایی و دستگیر شد”.
وی گفت: “تصویر این خانم که در شبکه‌های مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن منتشر شده است با هوشیاری عوامل حفاظت دادگستری تهران در حین ورود به یکی از مجتمع های قضایی شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شد”.