Thursday, June 29, 2017

استان ایلام؛ اعدام قریب الوقوع چهار متهم در ملاءعامرییس‌کل دادگستری استان ایلام، از اعدام چهار تن به اتهام «تجاوز به عنف» در آینده نزدیک و در ملاءعام، در این استان خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، محمد رزم، رییس‌کل دادگستری استان ایلام  با بیان اینکه ۴ «متجاوز به عنف و نوامیس مردم» در ایلام در آینده نزدیک اعدام می‌شوند، افزود: «حکم اعدام این افراد صادرشده و در ملأ عام به دار مجازات آویخته می‌شوند.»
اعدام در ملأعام یکی از ابزارهای سرکوب و اختناق در ایران بوده و نمایشی است که برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم با به دار کشیدن متهمان در خیابان‌های ایران به اجرا در می آید.