Saturday, October 28, 2017

تهران گزارش عاصمه جهانگیر درباره وضعیت حقوق بشر ایران را فاقد مشروعیت خواندبهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه، گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران را "مغرضانه" و فاقد "مشروعیت" دانست.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه گزارش شش ماه نخست سال جاری از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. وی در گزارش خود از شمار اعدام‌ها و شکنجه‌ها، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر، و مواردی دیگر از جمله وضعیت حقوق زنان، ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام قاسمی این گزارش را سیاسی، مغرضانه و فاقد مشروعیت و اعتبار دانسته است.
این نخستین گزارش عاصمه جهانگیر در سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود.