Thursday, October 26, 2017

گزارشگر ویژه سازمان ملل بار دیگر نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد


عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ، روز چهارشنبه،‌ گزارش شش ماهه نخست سال ۲۰۱۷ از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
خانم جهانگیر با اشاره به بازتر شدن فضای سیاسی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری، از اعدام ۴۳۵ نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و از ایران خواست اعدام کودکان را متوقف کند.
خانم جهانگیر در گزارشش همچنین از افزایش فشارها برمدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده است .
وی همچنین با اعلام اعمال انواع شکنجه روحی و جسمی در ایران گفت که این کشور همچنان قصاص قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود بکار می‌برد.
جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر می‌داند