Friday, October 20, 2017

خودکشی یک پزشک زن در سنندج

روز پنجشنبه ۲۶ مهرماه یک پزشک در سنندج با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زن ۳۵ ساله روز پنجشنبه ۲۶ مهرماه با خوردن قرص یه زندگی خود پایان داد.
هویت این زن از سوی شبکه حقوق بشر کردستان «آروز قبادی» احراز شده است.
وی مادر سه کودک و پزشک بوده است.
تا کنون از دلایل دقیق خودکشی وی اطلاعی به دست نیامده است.
به گفته کارشناسان و فعالان در زمینه زنان، نبود قوانین روشن و صریح و نیز کمبود مراکز ویژه برای پشتیبانی از زنان و دختران آسیب دیدهاز عوامل افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان می‌باشد.