Saturday, October 28, 2017

نماینده عربستان در سازمان ملل: حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران نقض می شود


نماینده عربستان در سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران سخنرانی کرد.
به گزارش «محبت نیوز» خالد منزلاوی، کاردار عربستان در سازمان ملل در بیانیه‌ای در این سازمان گفته است: ایران به جای استفاده از دستاوردهای مالی‌اش برای رشد و پیشرفت آنها را در راه ایجاد فتنه و ناامنی و بی‌ثباتی در خارج از مرزهایش استفاده می‌کند.
به نقل از CNN، وی همچنین افزود: کارنامه سیاه ایران در رابطه با حقوق بشر و عدم پایبندی به معاهدات بین‌المللی از هیچ‌کس پنهان نیست و تهران سیاست تبعیض نژادی و مذهبی علیه مردم غیرفارس را به کار می‌گیرد.
 نایب رئیس هیأت عربستان در سازمان ملل‌متحد گفته است ایران از سیاست تبعیض نژادی و مذهبی علیه مردمش پیروی می‌کند.
این مقام سعودی در سازمان ملل در ادامه  نقش سپاه پاسداران در سرکوب و قتل عام مردم ایران اشاره نموده و گفت: ما کشتارهای سال ۱۹۸۸ توسط نظام ایران که در آن هزاران زندانی سیاسی مخالف “روح الله خمینی” کشته شدند را محکوم می‌کنیم.
تا کنون تعداد زیادی از کشورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل هنگام بررسی پرونده‌ی حقوق بشر در ایران از این کشور بابت نقض حقوق شهروندان بشدت انتقاد کردند.
اتحادیه‌ی اروپا نیز بارها از دولت ایران خواست به تحت فشار قرار دادن اقلیت‌های دینی و قومی و زبانی پایان داده، و از اعدام‌ها بکاهد، و از تعقیب مدافعان حقوق بشر و زندانی کسانی که خواهان آزادی بیان هستند خودداری کند.