Wednesday, October 25, 2017

آزادی چهار شهروند بهایی از رجایی شهر پس از پنج سال حبسطی روزهای اخیر کوروش زیاری، فؤاد فهندژ، پیام مرکزی و سیامک صدری پس از پنج سال حبس از زندان رجایی شهر آزاد شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ فؤاد فهندژ، پیام مرکزی و سیامک صدری با پایان دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شدند.
کوروش زیاری نیز در تاریخ پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ از این زندان آزاد شد.
پیام نیوز نوشته است که دو تن دیگر از هم پرونده‌ای های این شهروندان به نام‌های کمال کاشانی و فرهمند ثنایی در شهریورماه سال جاری از زندان رجایی شهر آزاد شده بودند.
این شهروندان بهایی ساکن گرکان بودند و در سال ۹۱  به تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی متهم وبه ۵ سال حبس محکوم شده بودند