Friday, November 10, 2017

دیوان عدالت اداری می گوید تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به قوت خود باقی است


دیوان عدالت اداری می گوید دستور تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به قوت خود باقی است .
روابط عمومی دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد دستور جدیدی در این باره ازسوی رییس قوه قضاییه صادر نشده است.
محمود واعظی،‌رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز چهارشنبه از توافق مجلس و قوه قضائیه برای ادامه فعالیت سپنتا نیک‌نام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون درباره نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها خبر داده بود.
به گفته رییس دفتر حسن روحانی ، این توافق مبتنی بر نظر دولت حسن روحانی انجام شده است.
دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک نامزد شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد و طبق نظر فقهای شورای نگهبان ،حکم به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در این شورا داده بود. سپنتا نیکنام دو دوره متوالی است که از سوی رای دهندگان عمدتا مسلمان به عضویت شورای شهر یزد انتخاب می شود .