Sunday, May 7, 2017

پرونده مدیرمسئول روزنامه ایران به دادگاه ارسال شدپرونده مدیرمسئول روزنامه ایران، به اتهام «انتشار مطالب خلاف درباره قوه قضائیه» و همچنین «نقض قانون تبلیغات انتخابات»، به دادگاه ارسال شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، اتهام مدیرمسئول روزنامه ایران، انتشار مطالب خلاف واقع در خصوص قوه قضائیه و همچنین «نقض قانون تبلیغات انتخابات» بوده است.
ظاهراً اتهام مدیرمسئول روزنامه ایران در مورد نقض «قانون تبلیغات انتخابات» به دلیل انتشار تصویر حسن روحانی در صفحه اول روزنامه در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه با شعار دوباره ایران، دوباره روحانی بوده است.